Innbydelse til Sommerskule

Skavøypoll Fotball inviterer til Sommerskule

Sett av tid til Sommarskulen 2016.

Sommarskulen er for barn fra 1 til og med 7 klasse.

Uke 27 og 28.

Startar

Dato: 04.07.2016

Kl: 08.30

Sted: Skavøypoll Stadion

Det vil bli mange aktiviteter på Sommarskulen.

  • Friluftsliv
  • Idrettsaktivitetar  
  • Læring
  •  

Bli medlem av SIL Sommarskule på Facebook:

Der vil det komme opplysninger om aktivitetar,

tider, stadar og mykje moro.

 

Spørsmål om Sommarskulen kan rettast til oss igjennom

facebook sida til sommarskulen, E-post: sommerskule@skavoypoll-fotball.no   

eller tlf: Helge Gerhardsen. 932 18 710

 

Pris på Sommarskulen pr deltakar.

1 uke   kr  990.00

2 uker kr 1800,00

Deltakerne er påmeldt ved betaling til konto.

3705 31 05832

Påmeldingsfrist 14.05.2016

Til dei som er påmeldt ligg der eit påmeldingsskjema på SIL Sommarskule som må fyllast ut.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift